İSTANBUL .ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:2013/…… Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVACI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALI : 

KONU :……………………………………………. tarihli ara karar gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-Müvekkil Şirket davalı tarafa …………………….. hizmeti sunmakta olup dava konusu faturalar iş bu ……………….. hizmeti karşılığında düzenlenmiştir. Müvekkil şirket söz konusu bu hizmeti yerine getirmiştir. Daha önce dosyaya sunduğumuz faturalardan anlaşılacağı davalı tarafın tüm dava aşamasında ne ………………………… hizmetinin verilmediği gibi bir iddiası ne faturaların düzenlendiği dönemlerde ne de dava aşamasında olmamıştır.

2-Müvekkil şirkette mevcut irsaliyelerde imzalar mevcuttur. Fakat sevk irsaliyelerinin bir kısmında sehven imzasız 3. Suretler karıştırılmış olup sırf bu sebeple her ne kadar teslim yapılmamış gibi görünse de faturalarda söz konusu irsaliye numaraları açıkça belirtilmiştir. Bu faturalarda yazılan bedellerin...

Devamını Oku