PATENT – FAYDALI MODEL

  1. Patent – Faydalı Model Hakkında Genel Bilgi

Ülkemizde patent ile ilgili işlemlerde yasal dayanak 551 sayılı kanun Hükmünde kararnamedir. Bu kararname Patenti ile ilgili işlemleri anlatır. Patenti açıklayacak olursak; Patent, bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkıdır. Diğer bir deyişle Patent mevcut bir sorunun, sanayiye uygulanarak çözülebilmesi amacıyla bulunan yeni ürünün korunması için bu buluşun sahibine verilen tekel hakkıdır. Ülkemizde Patent verebilecek tek kuruluş Türk Patent Enstitüsüdür. TPE tarafından verilen patent hakkı buluş sahibi oldukça geniş imkânlar sağlar. Patent sahibi buluşun mülkiyet hakkı sahibidir. Buluşla ilgili olarak her türlü işlemi yapma patent hakkı sahibinin tekelindedir. Makineler, sanayi araçları, yenilik sağlayan aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamına girer. Bir ülkenin aldığı patent sayısına bakıldığında o ülkenin teknolojik konularda ne kadar gelişmiş olduğu açıkça görülecektir.

  1. 2.      Patent Nedir?

Devamını Oku