Yargıtay Kararı – Abonelik Sözleşmesi Alacak Davası

             

T.C       

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3818

K. 2012/9276

T. 13.12.2012

ALACAK DAVASI (Abonenin Resmi Sağlık Kurumu Olduğunu Bilmesine Rağmen Olması Gereken Abone Grubuna Dahil Edilmemiş Olmasının Davalının Kusurundan Kaynaklandığı – Davacının Tahakkuk Ettirilen Fatura Bedelinden Fazla Ödediği Miktarı İstemekte Haklı Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmiş Olmasının Yerinde Görülmediği)

ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Alacak Davası/Abonenin Resmi Sağlık Kurumu Olduğunu Bilmesine Rağmen Olması Gereken Abone Grubuna Dahil Edilmemiş Olmasının Davalının Kusurundan Kaynaklandığı – Davacının Tahakkuk Ettirilen Fatura Bedelinden Fazla Ödediği Miktarı İstemekte Haklı Olduğu)

ABONE GRUBU (Abonenin Resmi Sağlık Kurumu Olduğunu Bilmesine Rağmen Olması Gereken Abone Grubuna Dahil Edilmemiş Olmasının...

Devamını Oku