İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………… Esas

(İtiraz Eden)

BORÇLU:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: “Şirketimiz aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, borca, faize, yetkiye, faiz oranına ve borcun tüm fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasıdır.”

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Alacaklı görünen ……………………….. vekili tarafından müvekkil ……………………….. aleyhine başlatılmış olan ilamsız icra takibinde İstanbul  … İcra Müdürlüğü’ nün 2013/………….. Esas sayılı dosyasından gönderilen Örnek No:7 Ödeme Emri ………………….. tarihinde müvekkil şirket tarafından tebellüğ edilmiştir.

2- Alacaklı görünen tarafından müvekkil şirket …………….. A.Ş aleyhine açılan ……………….TL bedelli BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. ……………………….. tarihi itibariyle alacaklı görünene olan müvekkil şirketin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

3- İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Müvekkil şirketin adresi yukarıda...

Devamını Oku