Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – İşe İade

           T.C

       YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2009/9-592

K. 2010/35

T. 27.01.2010

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI

SENDİKAYA ÜYE OLUP OLMAMA HÜRRİYETİNİN TEMİNATI

4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 17, 18, 19, 20, 21 ]

2821 S. SENDİKALAR KANUNU [ Madde 4 ]

2822 S. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU [ Madde 3, 12, 15, 60 ]

ÖZET: Taraflar arasındaki “feshin geçersizliği ve işe iade” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 6. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.01.2008 gün ve...

Devamını Oku