BTK Kararı – Fesih İşlemlerine İlişkin Yürütülen İnceleme

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi                   : 14.11.2012

Karar No                         : 2012/DK-16/578

Gündem Konusu           : Fesih İşlemlerine İlişkin Yürütülen İnceleme.

KARAR                             :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Abonelik sözleşmeleri” başlıklı 50’nci maddesi, “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin 18’inci maddesi, aynı Yönetmeliğin “Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu” başlıklı 14’üncü maddesi, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 5’inci, 11’inci ve 32’nci maddeleri ve...

Devamını Oku