Ayırt Etme Gücü Hakkında Yargıtay Kararları

YARGITAY 

4. HUKUK DAİRESİ 

E. 2009/12195 

K. 2009/12541 

T. 9.11.2009 

• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT (Sorumluluk Kusura Dayandığı – Kusur Sorumluluğu İçin de Medeni Yasa’nın 13. Maddesinde Belirtilen Ayırt Etme Gücünün Varlığı Gerekli ve Yeterli Koşul Olduğu) 

• KUSUR SORUMLULUĞU ( Haksız Eylem Nedeniyle Verilen Zararlardan Sorumluluk Kusura Dayandığı – Kusur Sorumluluğu İçin de Medeni Yasa’nın 13. Maddesinde Belirtilen Ayırt Etme Gücünün Varlığı Gerekli ve Yeterli Koşul Olduğu) 

• TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAYANLARIN MESULİYETİ ( Yasada Gösterilen Ayrık Durumların Varlığı Durumunda Haksız Eylemleri Nedeniyle Verdikleri Zararlardan Sorumlu Tutulabilecekleri) 

• AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYANLARIN SORUMLULUĞU ( Zarara Uğrayan Yönünden deHissedilebilir Ölçüde Ekonomik Sonuçlar Doğurması Durumunda Haksız Fiillerinden Sorumlu Tutulabilecekleri) 

Devamını Oku