4634 SAYILI ŞEKER KANUNU

  

Kanun Numarası                     : 4634

Kabul Tarihi                            : 4/4/2001

Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 19/4/2001   Sayı : 24378

Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir.

             Tanımlar

             Madde 2 – Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Kurum : Şeker Kurumunu,

Devamını Oku