Yargıtay Kararı – Boşanma Davalarında Kusur Tespiti

T.C

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/16923

K. 2012/13235

T. 16.5.2012

KAVRAMLAR

Kusurun Tespit Edilme Yöntemi

Manevi Tazminat

Sadakat Yükümlülüğü

Gayrı Resmi Birlikte Yaşama

Fiziksel Şiddet Uygulayan Eş

Boşanma Davasından Sonra Gerçekleşen Olaylar

Cinsel Şiddet

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm, kusur tespiti ve manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Eşler birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadır (TMK m. 185/3). Bu yükümlülük evlilik birliğinin sona ermesine kadar devam eder. Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-davalı kocanın, eşine birden çok...

Devamını Oku