Yargıtay’a ve Medeni Kanuna Göre Boşanma Sebebi Olmayan Davranışlar

Sevgili Webunya okuyucuları;

Bugüne kadar yazdığımız yazılarda boşanma sebeplerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda da boşanma sebebi yapılamayacak olan davranışlardan bahsedeceğiz. Bu davranışlardan bahsederken Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarından yola çıkacağız.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Öncelikle anlaşmalı boşanma için sunulan protokol ile hâkimin bağlı olmadığını belirtelim. Uygulama da her ne kadar hâkimler genel itibariyle tarafların anlaştığı şekilde hüküm kursa da hâkimler tarafların anlaştığı şekilde protokolü uygulamak zorunda değildir. Hakimler gerek gördüğü değişiklikleri protokol üzerinde yaparak hüküm kurabilirler.

Bir Kerelik Hakaret

Yargıtay kararlarında tek seferlik yapılan hakaretin boşanma sebebi olmadığı devamlı surette veya tekrarı yapılmadığı için sırf bu nedene dayanılarak boşanma şartlarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği yönünde birçok kararı mevcuttur.

Bir Bayanla Normal Bir Ortamda Çekilmiş Resim Boşanma Nedeni...

Devamını Oku