Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Geçerli Fesih

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/76

K. 2010/137

T. 24.02.2010

KAVRAMLAR

FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ

SÜRELİ FESİH

4857 sayılı İŞ KANUNU Madde 4, 17, 18

2822 sayılı TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU Madde 66

ÖZET: Taraflar arasındaki işe iade davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 13.İş Mahkemesince görevsizliğe dair verilen 26.11.2008 gün ve 2008/551-655 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28.12.2009 gün ve 2009/43714-37772 sayılı ilamı ile ; “…Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek...

Devamını Oku