Yargıtay Kararı – Meslek Hastalığı Rücuen Tazminat

                     

T.C         

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/15950

K. 2014/4007

T. 27.2.2014

KAVRAMLAR

Rucuen Tazminat

Meslek Hastalığı

Bilateral Epikondilit Hastalığı

Tedavi Gideri

Geçici İş Göremezlik Ödemeleri

İş Güvenliği

Risk Değerlendirmesi

DAVA: Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR: Dava, 13.11.2009 tarihli İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinin raporuyla mesleki...

Devamını Oku