Askerlik Borçlanması Hakkında Yargıtay Kararları

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/10-804

K. 2012/152

T. 14.3.2012

 

SİGORTALILIK SÜRESİNİN VE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Bağkur Sigortalılığının Yeniden Başlayabilmesi İçin Tescil Başvurusu veya Prim Tevkifatı Bulunmadığı – Geçmişe Dönük Olarak Hüküm Kurulamayacağı )

TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ YENİDEN BAŞLAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Talebi – Davacının Talebine Konu Önceki Süreler Yönünden Ödemelerin Geçmişe Dönük Olarak Kayıt ve Tescili Gerektirici Tescil İrade Beyanı Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )

GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM ÖDEMESİ ( Bağkur Sigortalılığı/Davacının Talebine Konu Önceki Süreler Yönünden Ödemelerin Geçmişe Dönük Olarak Kayıt ve Tescili Gerektirici Tescil İrade Beyanı Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı – Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Talebi )

Devamını Oku