Yargıtay Kararı – Gider Avansı, Gider Avansının Kesin Süreden Sonra Yatırılması

Bu karar incelememizde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince kesin sürenin ne amaçla konulduğu ve kesin süreye uyulmamasının yaptırımının ne olması gerektiğini açıklayacağız.  Öncelikle kesin sürenin mahkemelerce verilmesinin amacı yargılamanın uzamasını engellemektir. Taraflardan herhangi birinin yargılama sürecinin uzatacak mahiyette davranmasının engellenmesi için kesin süre verilmektedir. Kesin süreye uyulmaması davanın reddedilmesine sebebiyet verebilir. Ama sırf kesin süre sebebiyle davanın reddedilmesini Yargıtay kabul etmemektedir. Kesin süre sebebiyle davanın reddedilmesi için kesin süre içerisinde yapılmayan işlemin davanın uzamasına sebebiyet vermesi gerekmektedir. Davanın uzamasına sebebiyet vermeyen ama kesin süre içerisinde yapılmayan işlemler de kesin sürenin amacına ulaşıp ulaşmadığına bakılacaktır. Örnek vermek gerekirse celse uzamasına sebebiyet vermeyen ama kesin süre içerisinde yatırılmayan gider avansı sebebiyle davanın reddi kararı verilmesine yönelik yerel mahkeme kararını Yargıtay kesin sürenin amacına hizmet etmesi sebebiyle bozmuştur. Tabii ki tek kıstas celse uzamasına...

Devamını Oku