Yargıtay Kararı – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ.

E. 2012/20608

K. 2012/18217

T. 11.9.2012

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Katılanların Sanıklara Karşı Hakaret ve Tehdit İçeren Sözlerini Kaydedip Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturmayacağı)

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE HAKARET EDEN KİŞİNİN SÖZLERİNİ KASETE KAYDETMEK (Kaydı Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturmayacağının Gözetileceği)

HAKARET VE TEHDİT İÇEREN SÖZLER (Katılanların Sanıklara Karşı Hakaret ve Tehdit İçeren Sözlerini Kaydedip Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Olarak Değerlendirilemeyeceği)

MAHKEMEYE SUNULAN DELİLİN HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDİP ETMEDİĞİ (Katılanların Sanıklara Karşı Hakaret ve Tehdit İçeren Sözlerini Kaydedip Mahkemeye Delil Olarak Sunmalarının Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Olarak Değerlendirilemeyeceği)

5237/m.132

ÖZET: Haberleşmenin gizliliğini ihlal...

Devamını Oku