BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

GSM Hizmet Kalitesi Bildirimlerinde İdari Yaptırım 

 

Karar Tarihi                       : 23.11.2012

Karar No                             : 2012/DK-12/583

Gündem Konusu               : GSM Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında Uygulanacak İdari Yaptırım Hakkında.

KARAR                                                       :Spektrum         İzleme        Dairesi        Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan 2012 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin “İdari para cezaları ve diğeryaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrası ile GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğin “İdari para cezaları ve diğeryaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesinin birinci fıkrası...

Devamını Oku