BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Tarife Paketlerinin Kaldırılması veya İptal Edilmesi

Karar Tarihi : 31.10.2012

Karar No : 2012/DK-14/549

Gündem Konusu : Tarife Paketlerinin Kaldırılması veya İptal Edilmesi Durumunda Tarife Değişikliği.

 

KARAR                                                       :Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6, 12, 48 ve 49’uncu maddeleri; Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Tüketici hakları” başlıklı 5’inci maddesinin 1/(g) bendi, “Şeffaflık ve bilgilendirme” başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında, 

1) Tüketicilerin hak ve menfaatlerini koruyan yeknesak bir uygulamanın gerçekleştirilmesini teminen, işletmeci tarafından abonenin bulunduğu paketin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda, bu durumdaki abonelerin başka bir tarifeye geçirilmesi için onaylarının alınması,

2) Bununla birlikte işletmeci tarafından abonenin geçirileceği tarifenin tereddütsüz bir şekilde her bakımdan abone lehine...

Devamını Oku