HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiş bir suç türü de “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” suçudur.

Kişilerin özel bilgilerini paylaşmak kimi zaman suç sayılacaktır. Burada kişinin özel hayatına duyulan saygı öne çıkmaktadır. Hukuk Devleti tarafından en fazla korunan bu tür hakların başında haberleşme özgürlüğü gelir. Haberleşme Özgürlüğü Telefon, Faks, İnternet gibi kitle iletişim araçlarının sık kullanılması sebebiyle daha bir önemli hale gelmiştir. Gelişen teknoloji sebebiyle kişilerin haberleşmelerine farklı şekilde ulaşılabilmekte ve bunların bir kısmı da ifşa edilmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unda Haberleşmenin Gizliliğini İhlal bir suç olarak tanımlandığı için  çeşitli cezaları ve yaptırımları da olacaktır.

Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 132 madde de düzenlenmiştir. Bu maddenin metni aşağıdaki şekliyle kanunda yer almaktadır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hayata ve...

Devamını Oku