T.C.

            İSTANBUL

  …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2013/…….. ESAS

………………. MAL MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI                                     :………………A.Ş

VEKİLİ                                           :Avukat Arif BALTACI 

BORÇLU                                         : 

BORÇ MİKTARI                           :……………….. TL

 

Borçlu (veya borçlular)nun yukarıda gösterilen miktar kadar borcu nedeniyle sizden almakta olduğu maaş veya ücretinin ¼ nün haczine İ.İ.K.nun 83.maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Haciz; maaş ve ücret dışında yapılan ikramiye, tazminat ve harcırah gibi ödemeleri de kapsamakta ve kendisine yapılan net ödeme tutarının ¼ ünü içermektedir.

Karar uyarınca;

1-      Haczin uygulanması, borçluya yapılan net...

Devamını Oku