Tag Archive

               T.C.           İstanbul …İcra Müdürlüğü 2013/………… ESAS …………….TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE Müdürlüğümüzün yukarıda numarası bildirilen dosyasından Alacaklı …………………… San. ve Tic A.Ş’ye borçlu bulunan …………………… A.Ş’nin iş bu borcu sebebiyle kayden haczedilen ………….. İli …………….. İlçesi ………….  Köyü, …….....