Hakaret ve Tehdit Sebebiyle Tazminat Davası Yeni Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10005

K. 2013/303

T. 16.1.2013

HAKARET VE TEHDİT İÇEREN SÖZLER SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava Konusu Olayın Özelliği Nedeniyle Davalı Hakkında Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın Sonucunun Bekleneceği )

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hakaret ve Tehdit İçeren Sözler Sebebiyle Manevi Tazminat Talebi – Olayın Özelliği Nedeniyle Olay Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesindeki Hakaret ve Tehdit Suçundan Açılan Davanın Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı)

BEKLETİCİ MESELE ( Hakaret ve Tehdit İçeren Sözler Sebebiyle Manevi Tazminat Davası – Olayın Özelliği Nedeniyle Olay Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesindeki Hakaret ve Tehdit Suçundan Açılan Davanın Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı)

CEZA MAHKEMESİNDEKİ KARAR ( Hukuk Hakimi Ceza...

Devamını Oku