Hukuk Genel Kurulu Kararı – Karşılıklı Boşanma Davası

T.C            

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/2-330

K. 2010/350

T. 30.06.2010

KAVRAMLAR

HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ

KARŞILIKLI BOŞANMA VE NAFAKA

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 174, 182

ÖZET: Taraflar arasındaki “Karşılıklı Boşanma ve Nafaka” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Ankara 8.Aile Mahkemesince davacı-davalı G… Cebeci tarafından açılan davanın kısmen kabulüne , davalı-davacı İ… C… açmış olduğu davanın reddine dair verilen 25.02.2008 gün ve 2007/414 E., 2008/217 K.sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 13.07.2009 gün ve 2008/11917...

Devamını Oku