İSTANBUL İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……. Esas

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Cevaba cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalı vekili, cevap dilekçesinde özetle, Davacının, …………….. tarihinden itibaren İstanbul Bağkur İl Müdürlüğü’nün ………………… Bağ-Kur numarası ile 1479 sayılı yasaya tabi Esnaf Bağ-Kur sigortalısı olarak kayıt ve tescilinin yapıldığının anlaşılması üzerine 2926 sayılı kanunun 6/b maddesi uyarınca sigortalılığının sona erdiğini ve her iki sigortalılığın ilk çakışma tarihi olan …………………….. tarihinin terk tarihi olarak kabul edildiğini ve bu terk işlemine bağlı olarak 2926 sayılı yasaya göre ödenen tedavi giderlerinin yersiz sağlık ödemesi olarak davacılardan tahsil edildiğini bildirmiştir.

2-Davalı kurum kötüniyetli olup sigortalılığın geriye dönük olarak …………………….. tarihine kadar iptal edilmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır....

Devamını Oku