İZMİR .İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

 

DOSYA NO: 2013/……..E

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLİ:

KONU: Davalının cevap dilekçesine karşı beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalının cevap dilekçesinde yer alan savunmaları kabul etmiyoruz. Şöyle ki; 

1- Davalı kurumun huzurda görülen davanın süresinde açılmadığı yolundaki iddiası uygun değildir. Müvekkil davacı ……. A.Ş şirketi, Davalı kurum tarafından müvekkil şirkete gönderilen ……….2013 tarih ve ……………………….. sayılı Borç Tahakkuk yazısı ile re’sen tahakkuk ettirilen borca haklı gerekçelerle ve ……………2013 tarihinde ve yasal süresi içerisinde itiraz etmiştir.

2- Müvekkil ………. A.Ş şirketinin itiraz dilekçesinde yer alan hatalı tahakkukun iptali ve haksız ödenen daha önceki bedellerin de müvekkil şirkete iade edilmesi talepleri davalı kurum tarafından herhangi bir gerekçe bildirilmeden keyfi olarak…………………....

Devamını Oku