İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……………..D.İş

(İtiraz Eden)

ALEYHİNE TESPİT İSTENEN :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

TESPİT İSTEYEN :

VEKİLİ :

KONU : Müvekkil davalılara tebliğ edilen ………………….. tarihli bilirkişi raporu ve ………………………. tarihli inceleme neticesinde düzenlenen ek bilirkişi raporuna karşı süresi içerisinde itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Tespit isteyen tarafından yukarıda numarası yazılı dosyaya ibraz edilen dilekçe tarafımıza tebliğ edilmediğinden içeriğine karşı ayrıntılı beyanda bulunma imkanımız olmamıştır. Bu nedenle esasa ilişkin her türlü beyan haklarımız saklı kalmak üzere, bilirkişi raporlarında yer alan açıklamalar ışığında itirazlarımız sunulmaktadır.

2- Bilirkişi raporunda tespit isteyen şirketin “……………………” markası altında uzun süreli Araç Kiralama işi ile iştigal ettiği, ………………………. plaka sayılı aracın davalı müvekkillerce kullanılması için kira sözleşmesi...

Devamını Oku