Haricen Düzenlenen Senet İle Taşınmaz Alımı Hakkında Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7447

K. 2013/283

T. 16.1.2013

TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davacının Zilyetlikle Mülk Edindiğini İddia Ettiği Taşınmazı Haricen Satın Aldığı/Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Tespit Edileceği – Öğretim Üyesi Seviyesindeki Bilirkişiler Tarafından Stereoskopik Çift Hava Fotoğraflarının Merciinden Getirtilip Stereoskop Aletiyle İnceleneceği )

HARİCEN DÜZENLENEN SENET İLE TAŞINMAZ ALIMI ( Zilyetlikle Mülk Edinme/Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Tespit Edileceği – Öğretim Üyesi Seviyesindeki Bilirkişiler Tarafından Stereoskopik Çift Hava Fotoğraflarının Merciinden Getirtilip Stereoskop Aletiyle İnceleme Yaptırılacağı )

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Zilyetlikle Mülk Edindiğini İddia Ettiği Taşınmazı Haricen Satın Aldığı/Sulu ya da Kuru...

Devamını Oku