Rucuan Tazminat Davası Hakkında Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/15542

K. 2013/7

T. 2.1.2013

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşyerinin Projesi Kapsamı Dışında Yaptırılan Boruların Çürüyüp Patlaması Nedeniyle Oluşan Hasarın Sigorta Şirketince Ödendiği – Tadilatın Esaslı Olmadığı ve Kiracıya İşyerinin Sağlam Teslim Edildiği/Kiralayan Açısından Davanın Red Kiracı Açısından Kabul Edileceği )

PROJE DIŞINDA YAPTIRILAN BORULARIN HASARA SEBEP OLMASI ( Tadilatın Esaslı Olmadığı ve Kiracıya İşyerinin Sağlam Teslim Edildiği – Sigorta Şirketi Tarafından Açılan Davanın Kiralayan Açısından Davanın Red Kiracı Açısından Kabulü Gereği )

ESASLI OLMAYAN TADİLATIN YAPTIRILMAMASI NEDENİYLE SORUMLULUK ( İşyerinin Projesi Kapsamı Dışında Yaptırılan Boruların Çürüyüp Patlaması Nedeniyle Oluşan Hasarın Sigorta Şirketince Ödendiği – Rücuan Tazminat Davasının Kiralayan Açısından Red Kiracı Açısından Kabul Edileceği...

Devamını Oku