Yargıtay Kararı – Yanlış Hesaba Gönderilen Havale

             

T.C       

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13477

K. 2013/11311

T. 30.5.2013

BANKA TARAFINDAN BAŞKA BİR ŞİRKETE GÖNDERİLEN TALİMAT DIŞI PARA NEDENİYLE ALACAK DAVASI (Dava Dışı Şirket Tarafından Davacının Hesabına Hatalı Olarak Para Aktarıldığı – Davacının Davalı Bankadan Yasal Bir Alacağı Bulunmadığının Kabulü)

DAVACININ HESABINA HATALI OLARAK AKTARILAN PARA (Banka Tarafından 3. Şahsa Ait Hatalı Olarak Yatırılan Paranın Transferinin Yapıldığı – Davacının Davalı Bankadan Herhangi Bir Yasal Alacağı Olmadığı/Davanın Reddi/Onama Kararı)

DAVACININ BANKADAN YASAL BİR ALACAĞI BULUNMADIĞI (Dava Dışı Şirket Tarafından Hatalı Olarak Davacının Hesabına Aktarılan Para Nedeniyle Davalı Banka Tarafından Para Transferi Yapıldığının Gözetilemesi Gereği...

Devamını Oku