Tescil Davası Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14380

K. 2013/397

T. 17.1.2013

TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Yerin Kültür Arazisi Niteliğinde Olup Olmadığı veya Hangi Nitelikte Bulunduğu Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması ve Uzman Bilirkişilerden Denetimine Açık Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Rapor İstenmesi Gerektiği )

HAVA FOTOĞRAFLARI ( Tapu ve Vergi Kayıtlarının Dava Konusu Taşınmaz Yönünden Ne Gösterdikleri Üzerinde Durulması ve Teknik Bilirkişiye İşaret Ettirilmesinin Sağlanması ve Hava Fotoğrafları İle İl Kadastro Müdürlüğü’nden İstenen Paftaların Karşılaştırılması Gerektiği )

KÜLTÜR ARAZİSİ ( Tescil Davası – Dava Konusu Yerin Kültür Arazisi Niteliğinde Olup Olmadığı veya Hangi Nitelikte Bulunduğu Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması ve Uzman Bilirkişilerden Denetimine Açık Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Rapor İstenmesi Gerektiği )

MİKTAR ARAŞTIRMASI...

Devamını Oku