HUKUKTA ÇOCUK PORNOSU

Bu konu ulusal ve uluslararası alanda çeşitli kanun ve anlaşmalarla düzenlenmiş ve üzerine çok fazla düşülen bir suçtur. Çocukların porno sektöründe kullanılması ulusal ve uluslararası alanda ciddi şekilde cezalandırılmakla sonuçlanmaktadır. Sadece kullanan kişi değil bunlara aracı olan, izleyen, izlettiren kişilere de cezalar verilmektedir. Maalesef son zamanlar da çok sık karşılaştığımız bu durum ilgili uygulamada henüz yeterince yaptırım uygulanmamaktadır. Bilişim Hukukçularının daha ağır şekilde cezalandırılması konusunda hem fikir olduğu “Çocuk Pornografisi” konusuna değinmeden önce TCK da yer alan “Çocukların Cinsel İstismarı” kavramını irdelemek faydalı olacaktır.

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

Çocukların Cinsel İstismarı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103 maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin kanunda aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Çocukların cinsel istismarı

Madde 103-

(1)...

Devamını Oku