Yargıtay Kararı – Markanın Hükümsüzlüğü Davası

 

               T.C         

      YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/14893

K. 2011/7137

T. 13.6.2011

 

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 1.10.2009 tarih ve 2008/76-2009/235 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Azaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

KARAR: Davacı vekili, müvekkilinin tanınmışlık vasfını haiz M… ve M… M… ibareli markaların sahibi, M… M…, M…, SÜPER M…, M…, M…, LİFE M…, M…...

Devamını Oku