İSTANBUL …..İŞ MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/……Esas

(cevap veren)

DAVALI : 

VEKİLİ :Avukat Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Dava dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Davacının talepleri dayanaksız, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olup, huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Davacı, fazla mesai alacağı olduğu iddiasındadır.

2- …………………………. şirketindeki yemek işleri ……………………….. tarihinde müvekkil şirket tarafından alınmıştır ancak daha sonra diğer davalı ……………………….. şirketine devredilmiştir. Davalı müvekkil ile davalı …………………… şirketi arasındaki ilişki, dava dilekçesinde iddia edildiği gibi asıl işveren – alt işveren ilişkisi değildir. …………….. kurumundan alınan ihale, …………….. şirketine devredilmiş, böylelikle yeni işveren diğer davalı olmuştur. Bu nedenle huzurdaki davanın müvekkil şirket yönünden HUSUMET YOKLUĞU nedeniyle reddi gerekmektedir.

3- Davacı,...

Devamını Oku