İBRANAME ÖRNEĞİ

İBRA EDENİN ADI VE SOYADI :

İBRA EDENİN ADRESİ                :                                                            

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM VE UNVANI:

 

………………A.Ş.’nin  …………………………………… adresinde kurulu işyerinde  ………  tarihinden ………. tarihine kadar çalıştım. XX-XX-2014 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi’ne göre iş akdim, yazılı bildirim ile fesih sebepleri açıklanmak suretiyle feshedilmiştir.

İş akdimin sona erdiği   XX-XX-2148  tarihi itibariyle ;

  • Aylık Ücret Alacağım                                                           00,00 TL
  • Kıdem Tazminatı olarak;                                                    00,00 TL
  • Devamını Oku