TORBA YASA İŞ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ MADDE İNCELEMESİ

 Meclis gündemini uzun zamandır işgal eden ve kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yayınlanması için geri gönderildi. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek Torba yasa içerisinde bulunan iş kanunu değişikliklerini sizler için derledik.  

MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde, aynı fıkranın beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.” 

Devamını Oku