Hukuk Genel Kurul Kararı – Menfi Tespit

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/13-106

K. 2011/93

T. 06.04.2011

MENFİ TESPİT

ÖZET: Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 07.05.2009 gün ve 2009/83-234 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 12.04.2010 gün ve 2009/14974-2010/4908 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, menfi tespit istemine ilişkindir.

Mahkemece verilen ilk kararın temyizi sırasında dosya içerisinde...

Devamını Oku