BTK Kararı – Belgelendirme Yükümlülüğü

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi                      : 03.01.2013

Karar No                            : 2013/DK-BTD/12

Gündem Konusu              : Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İşletmecilerin Belgelendirme Yükümlülüğü.

KARAR                     :Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi, aynı Kanunun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (s) bentleri, yine aynı Kanun’un 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi, Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği’nin (Değişik 02/03/2009 tarihli ve 27157 sayılı R.G.),...

Devamını Oku