İki İhale Arasındaki Farktan Sorumluluk Hakkında Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/24411

K. 2013/490

T. 15.1.2013

İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKTAN SORUMLULUK ( 2004 S.K. Md.133’de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale – İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )

İHALE USULÜ ( 2004 S.K. Md.133’de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale – İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Sorumlu Tutulamayacağı )

RÜÇHANLI ALACAK ( İhale Bedelinin Rüçhanlı Alacakları Aşmasının Zorunlu Olduğu )

ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ ( 2004 S.K. Md.133’de Yer Alan Usule Uymadan Yapılan İhale – İkinci Kez İhaleye Çıkarılması Nedeniyle Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan...

Devamını Oku