İSTANBUL …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……. Esas 5

CEVAP VEREN

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

KARŞI TARAF

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: …………. tarihli ara karar gereği cevaba cevap dilekçemizi içeren dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- İstanbul …. İcra Müdürlüğünün 2013/…….E sayılı dosyasından, dosya borçlusu …………… olan ve müvekkil şirket ile hiçbir ilgisi bulunmayan 3.kişinin borcundan dolayı, ……………………. günü, müvekkil şirket tarafından ekteki kira sözleşmesi ile kiralanmış ve içerisinde şirketimize ait ticari defterlerimizde kayıtlı bulunan faturalı menkul mallarımızın bulunduğu işyeri, alacaklı vekilinin mücerret iddiasına dayanılarak kapısı açılarak yasaya ve usule aykırı olarak ihtiyaten haczedilmiştir.

İcra takibine konu senet üzerinde borçlu adresi “………………………………….” yazmakta iken, müvekkil şirkete ait iş yerinde gereken araştırma ve tespitler...

Devamını Oku