Yargıtay Kararı – Ücret Alacağı

                 

T.C        

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/2478

K. 2014/5936

T. 25.2.2014

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ikramiye alacağı, ücret alacağı, ücret zammından kaynaklanan ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Ç. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı işçi, davalı işverene ait işyerinde çalıştığı sırada toplu iş sözleşmesi gereğince 2008 Kasım ayında itibaren aylık maaşlara yapılması gereken %5 zammın yapılmadığını, 2008 yılına ait iki ikramiyenin ödenmediğini ileri...

Devamını Oku