Yargıtay Kararı – Kamulaştırmasız El Atma İcra Takibi

T.C.          

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/4172

K. 2013/7505

T. 20.5.2013

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMADAN KAYNAKLANAN İLAMA DAYALI BAŞLATILAN TAKİPTE HACİZ (6111 S.K. Geçici Md.2 Hükmünün İptal Edildiği – İptal Hükmünün 6 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek Olmasının İptal Hükmün Uygulanmasını Engellemeyeceği/İdarenin Hesabının Haczedilebileceği)

BELEDİYENİN HACİZ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Kamulaştırmasız Elatmadan Kaynaklanan İlama Dayalı Başlatılan Takipte Reddedileceği – 1983 Yılı Sonrasında El Atıldığı/6111 S.K. Geçici Md.2 Hükmünün İptal Edildiği Fakat Kararın Yürürlüğe Girmediği – Yürürlüğe Girmese de Uygulanacağı)

1983 YILINDAN SONRA İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (İlama Dayalı Başlatılan Takipte Borçlu Belediyenin Haciz İşleminin İptali Talebinin Reddedileceği – İdarenin Hak Mal ve Alacaklarının Haczedilebileceği)

Devamını Oku