Tag Archive

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1998/12-763 K. 1998/797 T. 4.11.1998 İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Zamanaşımı İtirazı ) ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İcranın Geri Bırakılması ) İCRANIN GERİ BIRAKILMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİNİN TEBLİĞİ ( Yedi Gün İçinde Genel Mahkemelere Dava Açılabilmesi ) BORCUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Süre...

İSTANBUL … İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2013/……..Esas DAVACI: VEKİLİ: Av. Arif BALTACI DAVALI: VEKİLİ: KONU: Davalının …………………. tarihli cevap dilekçesine karşı beyanlarımızdır. AÇIKLAMALAR 1-) Davalı taraf ile müvekkillerim arasında İstanbul …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………. E sayılı dosyası ile alacak davası ikame edilmiş ve mahkeme kararına...