KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN

 

 

Kanun Numarası                    : 4501 Kabul Tarihi                             : 21/01/2000 Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih : 22.1.2000   Sayı: 23941 Yayımlandığı Düstur              : Tertip: 5  Cilt: 39 

 

 

                  Amaç

             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme yapılırken uyulması gereken ilke ve esasları belirlemektir.

             Tanımlar

             Madde 2 – Bu Kanunda geçen; a) Tahkim yolu: Tarafların doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlığı aralarındaki anlaşmaya göre hakem veya...

Devamını Oku