İnsan Hakları Mahkemesine Başvuruda Altı Aylık Süre

GİRİŞ

Hak ve özgürlüklerin uluslararası alanda korunması adına oluşturulmuş organların en başta geleni şüphesiz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’dir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyine üye olan devletlerde oluştuğu öne sürülen insan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 35. maddesinde düzenlenen kabul edilebilirlik koşulları açısından değerlendirir.

AİHM’ e yapılan bir başvuru kabul edilebilirlik koşulları açısından şu iki temel hususa göre değerlendirilir: “Altı aylık süre” ve “İç hukuk yollarının tüketilmesi”. Söz konusu bu iki şart birlikte aranmaktadır.

Sunulan raporda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 35. madde hükmü, hükmün amacı, kabul edilebilirlik koşulları, altı aylık süre niteliği ve özel haller değerlendirilmiş konu, ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile de irdelenmiştir.

1.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 35.MADDE HÜKMÜ

İHAS...

Devamını Oku