İpoteğin Kaldırılması Talebi Yeni Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/26708

K. 2013/219

T. 14.1.2013

İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Nispi Harca Tabi Olduğu – İpotek Miktarı Bedeli Üzerinden Nispi Peşin Harç Noksanlığı Tamamlattırılmadan İşin Esası İncelenemeyeceği )

AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI TALEBİ ( Maktu Harca Tabi Olduğu )

NİSPİ PEŞİN HARÇ NOKSANLIĞI ( Tamamlatılmadan İşin Esasına Girilemeyeceği – İpoteğin Kaldırılması Talebinde Dava Değerinin İpotek Miktarı Kadar Olduğu ve Bu Bedel Üzerinden Harcın Tamamlatılacağı )

İPOTEK DEĞERİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK HARÇ ( İpoteğin Kaldırılması Talebi Nispi Harca Tabi Olduğu – İpotek Miktarı Bedeli Üzerinden Nispi Peşin Harç Noksanlığı Tamamlatılacağı )

4721/m.194

492/m. 28, 32, 127

Devamını Oku