İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………..E.

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: Davalı vekilinin sunduğu cevap dilekçesine karşı replik dilekçemizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalı tarafın cevap dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabul edilebilir değildir. Şöyle ki;

1. Müvekkil şirketin, unvanından da anlaşılacağı üzere ticari faaliyet konusu, iş yeri güvenlik hizmeti sunmaktır. Davalı şirkete de yapılan sözleşme gereği hizmet vermiş ancak davalı şirket almış olduğu hizmet karşılığı faturadan kaynaklanan borcunu ödememiştir.

2. İşbu ödememeden kaynaklanan husumet sebebiyle sayın mahkemenizde açılan dava ile ilgili, davalı şirketçe verilen cevap dilekçesinde müvekkil şirketle imzalanmış olan Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesi’nin kendilerince yapılmadığı ve sözleşmede yer alan imzaların kendilerine ait olmadığı ileri sürülmüş, sözleşme üzerindeki imzaların tespiti talep edilmiştir. Davalı...

Devamını Oku