İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……… Esas 

(Cevap Veren)

DAVALI :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

KONU :Davacının ………………………… tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabule şayan değildir. Şöyle ki;

1- Davacı, müvekkil davalıya ait işyerinde ………………………. tarihinde çalışmaya başlamıştır. Ancak davacının iş akdinin sonlandırılması ile ilgili olarak ileri sürdüğü hususlar tamamen, mesnetsiz ve haksız çıkar sağlamaya yönelik gerçek dışı iddialardır.

2- Davacı’ nın iş sözleşmesi, müvekkil davalı şirket tarafından 4857 Sayılı İş Yasası Madde 25/II- g bendi uyarınca haklı sebeple feshedilmiş olup, davacının müvekkil davacıdan tazminat talebinde bulunma hakkı yasal olarak yoktur. Davacının iş akdinin feshi tarihi...

Devamını Oku