Yargıtay Kararı – Kıdem ve İhbar Tazminatı

             

T.C      

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3675

K. 2011/2456

T. 4.2.2011

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Demirtaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, Gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatıyla diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Karar, yasal süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Devamını Oku