Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Güvence Bedeli İadesi

                 

T.C          

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/10825

K. 2013/12539

T. 17.9.2013

KAVRAMLAR

Kira Sözleşmesi

Güvence Bedelinin İadesi

Haksız Fesih

Haklı Fesih

Kira Kontratının Feshi

Islah

Cezai Tazminat

Kiralanana Yapılan Yatırımlar

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı-karşı davacı ve davacı-karşı davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı-karşı davalı...

Devamını Oku