İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/………Esas

DAVALI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU: Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

   

1) Davaya konu olan araç, müvekkilimiz şirket tarafından uzun süreli kiralama sözleşmesi ile ………………… A.Ş’ye kiralanmıştır. Bu nedenle müvekkilimiz şirket bu araç bakımından malik sıfatına sahip olmasına rağmen, işleten sıfatına haiz değildir. İşleten sıfatı aracı kiralayan şirkete devredilmiş bulunmaktadır. İki şirket arasında yapılan ve bu dosyada bulunan ………………………….. tarihli sözleşme ile tüm sorumluluk ve işleten sıfatı sözleşmenin diğer tarafı olan ………….. A.Ş şirketine devredilmiş olup, sözleşme incelendiğinde haklılığımızı ortaya koyacaktır.

2) Mahkemenizin kararı doğrultusunda yapılan …………………… tarihli bilirkişi incelemesi eksik ve hatalı inceleme ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

3) Davayı...

Devamını Oku