Cevap Dilekçesi – Delil Listesine Karşı

İSTANBUL ANADOLU … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO                     : 2014/…… E.

DAVACI                         : ……………………… A.Ş

VEKİLİ                          : Av. Arif BALTACI (Adres Antettedir.)

DAVALI                         :

VEKİLLERİ                  :

KONU                    : Davalı tarafın Sayın Mahkemenize sunmuş olduğu ……………… tarihli delil listesine karşı beyanlarımızı içerir dilekçenin sunulmasından ibaret dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

I. Davalı tarafça dava konusu olayla ilgisi olmayan Japonya’ya müzekkereler yazılması talebi yargılama sürecini uzatma gayesi ile hareket ettiğini göstermektedir, bu durum usul ekonomisine aykırılık teşkil eder. 

Sayın Mahkemeniz huzurundaki ihtilaf konusu olay, Müvekkil Şirket adına Banka hesaplarına gelen paraların nereye,...

Devamını Oku